Arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstidsbestemmelser

Vanlig arbeidstid er 37,5 arbeidstimer i uka, og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepause. Hvis du har en tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka.

Arbeidstaker skal som hovedregel ikke jobbe mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, eller 40 timer i løpet av 7 dager.

Skiftarbeid betyr at du har arbeidstiden fordelt : dagskift: arbeid om dagen, kveldsskift: arbeid om kvelden, nattskift: arbeid om natten. De som jobber skift-, natt- eller søndagsarbeid, har fastsatt kortere ukentlig arbeidstid.

Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å utarbeide arbeidsavtalen.

Overtid er det du jobber utover vanlig arbeidstid. Dersom du har jobbet mer enn det som står i arbeidsavtalen, kan du enten be om overtidsbetaling eller avspasere. Avspasering betyr at du kan ta fri tid som tilsvarer det du har jobbet for mye.

Heltidsarbeid betyr at du jobber i snitt 37,5 timer per uke gjennom hele året.

Deltidsarbeid betyr at du ikke jobber heltid, men for eksempel 60 eller 50 % av heltid. De som jobber deltid opparbeider ikke full pensjonsopptjening.

Fleksitid betyr at du selv til en viss grad kan bestemme når du skal arbeide. Bedriftene har en kjernetid - det vil si en tid da du må være på jobb. Ut over det bestemmer du selv om du vil begynne tidlig eller seint på jobb, og om du vil avslutte tidlig eller seint. Arbeidstiden er den samme.

Noen blir tilsatt i fast jobb. Noen blir tilsatt som vikar. En vikar er tilsatt i stedet for en person som ikke kan være på jobb for eksempel på grunn av sykdom. Noen blir tilsatt i et engasjement. Det vil si at de skal jobbe med en bestemt oppgave inntil denne er ferdig.

Artbeidstilsynet – arbeidstid