3. Ulike boligmuligheter

Tekst og refleksjonsoppgave

Bolig-kollasj.jpg

Når man leier et hus, en leilighet eller en hybel, er det vanlig at leietakeren betaler et depositum til huseieren. Depositumet er penger som huseieren vil ha som sikkerhet. Pengene settes inn på en depositumskonto i banken, og både utleier og leietaker må være enige om uttaket av pengene. Utleier vil ha en garanti for at leietakeren kan betale husleien og betale for eventuelle skader på boligen. Det skal også skrives en leiekontrakt. Det er vanlig å bruke standard leiekontrakter.

Når man kjøper bolig, er det helt vanlig å låne penger i banken. Det er vanlig at banken tar pant i huset for å ha en sikkerhet. Hvis du ikke greier å betale renter og avdrag, kan banken selge huset ditt.

Noen binder lånerenten sin, slik at de til enhver tid vet hvor mye de skal betale i renter. Andre vil ha flytende rente. Da bestemmer banken om renten går opp eller ned. Økonomiske rådgivere gir bankkundene råd om hva som lønner seg.

De fleste starter med å leie en hybel. Det er som regel ett rom med en kjøkkenkrok, et bad og i noen tilfeller en liten gang. Hybelen kan ligge i en privatbolig eller i et hybelhus. Det er mest vanlig å leie hybel, men det er også mulig å kjøpe hybel.

Leiligheter kan variere i størrelse fra ett rom og oppover. De fleste leilighetene i Norge har 3-4 rom pluss kjøkken, bad og boder. Mange leier leilighet, men det er også vanlig å kjøpe en leilighet. Da kalles det selveierleilighet. Leilighetene ligger som regel i en boligblokk eller en leiegård.

Borettslag er et felleseie i et boligområde. De som bor i et borettslag, har betalt inn en andel, og de disponerer derfor en bolig eller leilighet der. Medlemmene av et borettslag har en fellesgjeld. De betaler husleie som dekker renter og avdrag på fellesgjelden samt fellesutgifter som tilgang til Internett og TV, kommunale avgifter og vedlikehold. Mange må ta opp privatlån for å kjøpe seg inn i borettslaget. Som regel er det billigere å kjøpe bolig i et borettslag enn å kjøpe en selveierbolig.

Enebolig eller villa er et hus for én familie. Størrelsen og utformingen varierer. Mange eneboliger har en hybel til utleie – som regel i underetasjen.

Tomannsbolig er husvære for to familier. Huset er enten vertikalt delt eller horisontalt delt.

Rekkehus er flere hus som er bygd sammen og har felles yttervegger på én eller to sider. Det kan enten være et borettslag eller selveierboliger.

ikon tenkover.jpg Hvilken boligtype passer for deg?


Foto: Bente Aabrek og Erling Kleiveland, Fagbokforlaget