Arbeidsavtale


Arbeidsavtale

Alle arbeidstakere krav på å få en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalen skal rette seg etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og den skal blant annet gi opplysninger om:

  • En beskrivelse av arbeidet, arbeidstakerens tittel eller arbeidskategori.
  • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, skal forventet varighet oppgis.
  • Prøvetidsbestemmelser.
  • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger.
  • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
  • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, samt eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen.
  • Utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
  • Lengde og plassering av arbeidstiden. Samt pauser
  • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Arbeidstilsynet – arbeidsavtaler