Ferieloven

Ferieloven

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes hverdager inkludert lørdager. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på én uke ekstra ferie

Ferieloven sikrer arbeidstakerne rett til feriefritid og feriepenger. Enhver arbeidstaker har rett på minimum fire uker og én dag ferie hvert kalenderår, og minst 10,2 % av forrige års lønn i feriepenger. Feriepenger mottar arbeidstakeren i stedet for lønn den tiden han har ferie. Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om både lengre ferie og mer feriepenger.

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie. Arbeidstaker kan kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Arbeidstilsynet – ferier