Grammatikk

Grammatikk-1.jpg

Dersom du vil bli bedre i norsk grammatikk, kan du gjøre øvingene i denne grammatikkmappen.

Her er øvinger i hver ordklasse – både bøyningsformer og bruk.
Du kan bli sikrere i hva slags setninger som brukes, og øve deg på ordstilling i de ulike setningstypene.

Her er også øvinger i språkbruk: dvs. spesielle uttrykksmåter på norsk.

Her er lenker til alle aktuelle grammatikkregler.
De er merket slik: fakta.jpg


Lykke til!

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern