Om "Norsk på jobben"

 • Kurset retter seg mot voksne innvandrere som er i en arbeidssituasjon. Kurset gir deltakerne kunnskaper og trening i norsk språk i hverdagslivet: på arbeid og i fritiden. Vi følger en familie en uke i ulike situasjoner i hverdagen.
  Tekstene blir fulgt opp av oppgaver i vokabular og innholdsforståelse. Her er refleksjonsoppgaver og innsending av svar både skriftlig og muntlig. Her er og en mappe med grammatikkoppgaver for dem som ønsker å bli bedre i norsk grammatikk og språkbruk.
 • Målet er å gi et nettbasert opplæringstilbud til voksne slik at de kan skaffe seg kunnskap i norsk språk uavhengig av tid og sted.

Rettigheter

 • "Norsk på jobben" er produsert av Fagbokforlaget, som også innehar kopirettighetene til alle nettsider i kurset. Det må ikke kopieres fra "Norsk på jobben" utover det som er tillatt etter bestemmelsene i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. Brudd på disse bestemmelsene kan bli anmeldt.

 • Lærestoffet i "Norsk på jobben" er forfattet av:
  • Ingfrid Andersen
  • Erling Kleiveland
  • Bente Aabrek

  Alle litterære tekster, sakprosatekster, illustrasjoner, videoer og talefiler er frikjøpt fra de respektive forfattere og rettighetshavere til bruk utelukkende i "Norsk på jobben".

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern