1. Arbeidsplassen

Mandag morgen stress.jpg

Det er mandag. Robert og Yasamin skal tidlig på jobb, Jonas skal i barnehagen og Sofia på skolen. Det er alltid stress om morgenen når alle skal ut av huset. De må gjøre i stand matpakker og pakke sekker. Både Robert og Yasamin er relativt nye i jobbene sine, så det er viktig å være presise og gjøre en god innsats.

På jobben til Robert starter de alltid med personalmøte på mandager. Da får de informasjon, fordeler arbeidsoppgaver og går gjennom saker. Robert er spent på hva uka vil bringe.


Foto: Ingfrid Andersen, FBF

De ansatte i avdelingen samles til mandagsmøte.


Fra personalmøtet


Skriftlig oppgave


Samtale mellom Robert og Yasamin


Sett inn riktig ord eller uttrykk.


Likestilling mellom kvinner og menn


Robert og John snakker sammen.


Tekst fra TU Karriere


Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.


Muntlig innsending

Tekst fra Aftenposten

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern