5. Trivsel på arbeidsplassen

Diana med topp.jpg

Det er fredag, og siste dag på jobben før helgen. Både Yasamin og Robert gleder seg til å ha fri og til å være sammen med Sofia og Jonas.

Men Yasamin er bedt ut på fredagspils sammen med kollegaer etter jobb, og hun føler at du bør være med. Hun drikker ikke alkohol, men hun vil bli med likevel for å bli bedre kjent med de andre. Hun gruer seg litt.

For Robert blir det også en spennende dag. Han skal ha samtale med sjefen. Hva tenker sjefen om jobben han gjør?


Foto: Ingfrid Andersen, FBF

Den gode fredagsfølelsen?


Yasamin skal på fredagspils


Aftenpostens jobbekspert og ansatte fra fire bransjer uttaler seg


Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.


Hva er en medarbeidersamtale?


Forbered deg til medarbeidersamtalen


I dag er Robert kalt inn til sjefen.


Svar på spørsmålene og send til lærer.


Eksempel på et skjema til bruk i medarbeidersamtale


Hvordan har dagen din vært?


Hva betyr det?


Fire personer uttaler seg om sosial omgang med kollegaer.


Småsnakk i sosiale sammenhenger

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern