6. Lag spørresetninger

fakta.jpg Det-setninger fakta.jpg Spørresetninger


Oppgave


1. Setning A og B skal ha samme mening.
Lag spørresetninger.

Eksempel:
A. Hva er det han heter?
B. Hva heter han?

A. Hvem er det som bor her?

B.

>

A. Hvor er det du bor?

B.

>

A. Hva er det du sier?

B.

>

A. Når er det du kommer?

B.

>

2. Utbryting i spørresetninger: I setning B er det utelatt ord.
Skriv ordene som mangler, slik at setningen betyr det samme.

(Spørreord ) + er det (som)?

Merk deg når du bruker er det - og når du bruker er det som.

Eksempel:
A. Hva heter han?
B. Hva er det han heter?

A. Når kommer toget fram?

B. Når toget kommer fram?

>

A. Hvem kjører bilen til fjells?

B. Hvem kjører bilen til fjells?

>

A. Hvordan får jeg lån i banken?

B. Hvordan jeg får lån i banken?

>

A. Hva er problemet hans?

B. Hva er problemet hans?

>

A. Hvem bestemmer lånesummen?

B. Hvem bestemmer lånesummen?

>

A. Hvor ligger banken?

B. Hvor banken ligger?

>

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern