Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

5. Genitiv

fakta.jpg Genitiv

Oppgave

Skriv om. Bruk preposisjon.

sjefens kontor >

arbeiderens lønn >

Roberts søknad >

Sofias lærer >

Yasamins kjole >

Sofias tursekk >

skolens rektor >


Skriv om fra genitiv. Bruk eiendomsord.

fagforeningens lønnskrav >

barnehagens reglement >

guttens støvler >

Sofias iPad >

Roberts kinobilletter >

Yasamins datamaskin >

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern