3. Velg riktig preposisjon

fakta.jpg Preposisjoner - sted fakta.jpg Preposisjoner - tid fakta.jpg Mer om preposisjoner

Oppgave

Velg riktig preposisjon.

En medarbeidersamtale er en personlig samtale leder og medarbeider. Samtalen er planlagt og forberedt. En slik samtale bør gjennomføres minst én gang året. Målet medarbeidersamtalen er å skape bedre samarbeid arbeidsplassen og å bli bedre kjent hverandre. Det er viktig at både leder og ansatt forbereder seg samtalen. Begge parter skal si sin mening arbeidssituasjonen, og dere skal bli enige arbeidsoppgaver framover. Dere skal snakke hva som er bra, og hva som kan bli bedre. Vanligvis er ikke lønn et tema medarbeidersamtalen. Lønn fastsettes tariffavtaler eller egne avtaler jobben. Hvis det er konflikter arbeidsplassen, er det slike ting dere kan ta opp medarbeidersamtalen. Det skal være en samtale, ikke et intervju, så begge må delta sine meninger. mange arbeidsplasser bruker de et skjema som hjelper dere forberedelsen.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern