5. Mye eller mange?

fakta.jpg Mye - mange


Oppgave

Sett inn riktig adjektiv i setningene.

Yasamin gikk på foreldremøter på skolen til Sofia.
Der fikk hun informasjon.
Det var elever på skolen.
I klasserommet var det rot, syntes hun.
I hyllene lå det bøker som barna kunne låne med seg hjem.
Kontaktlæreren hadde å gjøre.
Hun skulle snakke med elever hver dag.
Det var elever som skulle ha ekstra hjelp.
Det ble ikke så tid til overs.
av foreldrene hadde spørsmål til kontaktlæreren.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern