7. Plasser subjunksjonen på riktig plass i setningen.


fakta.jpg Subjunksjoner

fakta.jpg Ordstilling i helsetninger

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern