7. Hvilken tid står verbet i?


Oppgave


Hvilket alternativ er riktig?

fakta.jpg Verbets tider

Var du på jobben i går?

Jeg liker å jobbe.

I går jobbet jeg i ni timer.

Yasamin liker å gå på kino.

Robert har kjøpt en ny bok.

I går leste han den ut.

De kjører barna om morgenen.

Har du med deg matpakken?

Jeg har kjøpt nye matbokser til barna.

Jeg gleder meg til helgen.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern