14. Sammensatte verb


Sammensatte verb
Verbene kan være sammensatt. Det første ordet kan tilhøre ulike ordklasser, det andre er et verb.

Det mest vanlige er at det første ordet er en preposisjon eller et adverb.

Når verbene er fast sammensatt, danner preposisjonen eller adverbet ett ord sammen med verbet.

Eksempel: overta, avgjøre, undervise, inneholde

Verbene kan også være løst sammensatt. Da står preposisjonen eller adverbet etter verbet som et eget ord.

Eksempel: ta over, gjøre om, henge sammen

Noen ganger kan verbet være løst eller fast sammensatt og ha samme betydning, slik som : ga ut og utga (De ga ut / utga boka.)

I andre tilfeller har verbene forskjellig betydning.
dra opp og oppdra (De dro opp tauet. / De oppdro barna sine på en god måte.)


Oppgave


Sett inn riktig verb:

Du må lyset på bilen. Yasamin måtte tilbudet om ny jobb.
De diskuterte hvordan de skulle ungene sine. Kan du båten av vannet?
Robert og Yasamin holdt på å turen til fjells. Yasamin måtte alt hun tjente ekstra i fjor.
Førerkortet hans ble av politiet. Kan du fiskesnøret?
Robert ville alle Sofias ønsker. Yasamin alle glassene som står på bordet.
Jonas klarte ikke å ballen. Kontorsjefen skrivet fra skatteetaten.
Kan du denne boka til norsk? Robert potetene til middag.
Yasamin et fruktfat på bordet. Kontorsjefen et forslag til forbedringer.
Han at han hadde vunnet i lotto. Arbeiderne kravene om høyere lønn.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern