6. Til hvilke ordklasser hører ordene?

Determinativer, subjunksjoner og adverb

fakta.jpg Determinativer fakta.jpg Subjunksjoner fakta.jpg Adverb

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern