Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

7. Til hvilken ordklasse hører ordene?

Verb, preposisjoner, subjunksjoner, konjunksjoner og interjeksjoner
fakta.jpg Verb fakta.jpg Preposisjoner fakta.jpg Subjunksjoner fakta.jpg Konjunksjoner fakta.jpg Interjeksjoner

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern