6. At eller om?

fakta.jpg Subjunksjoner

Oppgave


Velg riktig ord – at eller om.

Hun fortalte hun var syk.
Hun fortalte familien sin.
Yasamin leste banklån og studielån.
Hun vil ta videreutdanning hun får studielån.
Hun visste det ville koste penger.
Hun spurte hun kunne få studiepermisjon.
Robert sa han var enig med henne da hun fortalte planene sine.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern