5. Fordi eller derfor?

fakta.jpg Årsak

Fordi er en subjunksjon (årsakssubjunksjon) og innleder en leddsetning.
Derfor er et adverb og sier noe om årsak.

Eksempel:

Hun søkte på jobben fordi hun ville tjene penger.
Vi spør: Hvorfor søkte hun på jobben? Svaret blir leddsetningen:
fordi hun ville tjene penger.
Fordi binder leddsetningen sammen med resten av helsetningen.

Han ble syk, og derfor gikk han hjem fra jobben.
Her er det ingen leddsetning, men adverbet derfor viser til årsaken til at han gikk hjem. På den måten blir innholdet i de to setningene bundet sammen.Oppgave

Velg rett: fordi eller derfor.

Robert likte å snakke med folk, og deltok han i mange fellesarrangementer i nabolaget. Han fikk mange venner han var en grei kar. Han måtte organisere dugnadsarbeidet det var mye som skulle gjøres. Mange visste ikke hva som skulle gjøres på dugnaden, og hengte han opp en liste med gjøremål. Han ble ganske sliten han måtte jobbe så mye. Han ville få dette til han ville ta vare på det gode nabomiljøet.
Yasamin ville utdanne seg videre, og søkte hun plass på høyskolen. Det var mange som søkte på skolen, og var det vanskelig å få skoleplass. Hun kom inn på skolen hun hadde gode karakterer og arbeidspraksis. Hun måtte ta opp et studielån hun måtte redusere jobben sin til 50 % under studietiden.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern