2. Synes, tro, tenke og mene


Synes, tro, tenke og mene
  • Vi bruker synes når vi snakker om egne eller andres opplevelser eller erfaringer og noe vi har en subjektiv mening om. Det finnes ikke noe riktig svar når vi bruker "synes".
  • Vi bruker tro om framtiden og når vi sier noe om det vi ikke kan kontrollere. Vi bruker også tro om det å ha en forestilling eller en overbevisning.
  • Vi bruker tenke når vi skal uttrykke noe vi har egne tanker om.
  • Vi bruker mene oftest i diskusjoner når vi skal uttrykke vår mening om en sak. "Mene" er synonymt med "synes".

Oppgave

Sett inn riktig ord: synes, tro, tenke eller mene.

Jeg jeg vet hva du om saken, Yasamin, sa Robert.

Jeg at du bør om igjen i denne saken.

Hva har du å gjøre med videreutdanningen din? Jeg du skal gjøre alvor av det.

Hva du har skjedd med naboen? du på å melde deg på et kurs?

Jeg avgjørelsen er vanskelig. Hva du?

Skal vi på å kjøpe huset vi har sett på?.

Jeg vet ikke hva bankfunksjonæren om lånesøknaden vår.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern