Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

22. Hva kan du si?

Eksempelsetninger

Oppgave

Setninger vi kan bruke i forbindelse med turer og friluftsliv.


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern