10. Rettskriving – kommaregler

Sett komma på riktig plass.

Komma (,)

Komma er et pausetegn som er viktig for å forstå innholdet i teksten. Vi bruker:

 • Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men.
  Eks.: Yasamin og Robert ønsket seg et eget hus, men de hadde ikke så mange penger.De regnet med at de kunne ta opp et boliglån, for de hadde sikre inntekter.
 • Komma etter leddsetning som står først i en helsetning.
  Eks.: Hvis du vil ta opp et lån, må du ha orden på økonomien din.Når Yasamin er ferdig på jobben, henter hun Jonas i barnehagen.
  Vi bruker ikke komma når leddsetningen kommer til slutt i helsetningen.
  Eks.: Robert må skaffe seg nytt turutstyr hvis han skal være med på fjellturen.
 • Komma etter innskutt leddsetning.
  Eks.: De nye turstøvlene som står i gangen, tilhører Yasamin.
 • Komma ved tiltaleord, svarord og utrop.
  Eks.: Sofia, kan du komme hit?Nei, jeg vil ikke.Au, jeg slo meg!
 • Komma ved oppramsing.
  Eks.: Robert kjøpte melk, brød, sukker, saft og tomater.
 • Komma foran og etter oppklarende tillegg.
  Eks.: Irmelin, en god venninne av Yasamin, flyttet til Drammen.
 • Komma foran anførende setninger (sa han, fortalte hun, ifølge han osv.).
  Eks.: – Du må skynde deg, sa mor.Det var et godt møte, mente fagforeningslederen.

Oppgave

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern