14. Omsorg for eldre

Informasjonstekst

De eldre ønsker å ha en god alderdom. De vil helst bo nær familie og venner, og samtidig kunne få servicetilbud utenfor boligen, som helsetjenester, butikker, kaféer og rekreasjonsområder.

Omsorg for eldre_Alexander Raths_ScanStockPhoto_image_582407.jpg

Kommunene har ansvar for å legge til rette for at de eldre skal kunne greie seg i sitt eget hjem så lenge de ønsker det. De viktigste tiltakene for å oppnå dette, er hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er bestemt i kommunehelsetjenesteloven. En slik tjeneste skal finnes i alle landets kommuner. Eldreomsorgen har store utfordringer i årene som kommer, fordi antall eldre vil øke.

Kommunens planlegging har stor betydning for om eldre kan bli boende i sin egen bolig. Forskning viser at mennesker som mangler tilhørighet, føler seg ensomme. Da blir vi lettere syke. Derfor vil det være forebyggende om de eldre får hjelp til å komme seg ut blant andre mennesker.

Det trengs ulike boformer eldre, alt etter egne ønsker, økonomi og helsetilstand.  Opphold i institusjon er frivillig. Seviceboliger er beregnet for eldre som kan klare personlig stell og hygiene. Sykehjem er et tilbud til eldre som trenger mer pleie enn de kan få i sitt eget hjem eller servicebolig. Dagplass i sykehjem er for dem som kan klare seg hjemme om nettene og i helgene. Korttids-opphold i sykehjem er tilbud om tidsbegrenset opphold for å trene seg opp etter skade eller sykdom.

Undersøkelser viser at 50 prosent av de spurte svarer at de er villige til å flytte inn i en mer tilgjengelig bolig om de skulle få større behov for hjelp. Det er stor interesse for bofellesskap, felleslokaler og service for eldre. 4 av 10 eldre sier de har planer om å etablere bofellesskap med venner. Omsorgsteknologi vil bli viktigere for både friske og syke eldre i framtiden.

Video om hvordan det er å jobbe på et sykehjem

ikon tenkover.jpg Hvilken boform mener du er best for eldre mennesker?

Foto: Dreamstime

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern