10. Økonomi

Tekst og refleksjonsoppgave

Blankt ark- 4-10  faste utgifter.jpg

Yasamin og Robert er litt engstelige for hvordan de skal greie seg greie seg økonomisk hvis de kjøper en egen bolig og tar opp boliglån. De tar derfor kontakt med Hilde, som er økonomisk rådgiver i banken. Hun har følgende råd:

– Det er viktig å få en fullstendig oversikt over inntektene og utgiftene dere har i løpet av et år. Skriv først opp inntektene. Det er lønn, feriepengene, barnetrygd og andre inntekter. Summer og del beløpet på 12. Da ser dere hvor mye penger dere kan bruke per måned.

– Så er det utgiftene. De er ikke så enkle å finne ut av, for de varierer. Derfor må dere først skrive opp alle faste utgifter.

– Legg sammen alle de faste utgiftene per år og del dette beløpet også på 12. Da ser dere hvor mye penger dere trenger til de faste utgiftene. Når dere trekker denne summen fra det dere har av inntekt per måned, ser dere hva dere kan bruke til andre ting.– Så er det utgifter som varierer, og som dere kan regulere selv til en viss grad,

Blankt ark- variable utgifter.4.10.jpg

– Mat og klær må dere jo ha, men her kan dere spare litt. Det samme gjelder fornøyelser og ferier. Det kan lønne seg for dere å opprette flere bankkonti i nettbanken deres, for eksempel: en brukskonto til daglige utgifter og en regningskonto. Da kan dere hver måned sette av beløpet til de faste utgiftene. På den måten står det alltid penger til betaling av banklån og regninger. Det er viktig å betale innen forfallsdatoen, ellers kan dere få gebyrer og inkassekrav, og det koster. Hvis dere har penger til overs, kan dere opprette en sparekonto.

– Dersom dere kan få boliglån i Husbanken, bør dere ta det, for Husbanken gir gunstige lån. Skal Yasamin ta videreutdanning, kan det være lurt å låne penger i Lånekassen. Tilbakebetalingen begynner ikke før studiet er fullført.


– Det er noen som tar opp kassakredittlån. Det er kortsiktige lån som kan hjelpe i en krisesituasjon, men disse lånene er dyre. Derfor bør dere unngå dem. Det kommer stadig fristende tilbud om ”billige” forbrukslån fra diverse låneinstanser, men husk at alle lån skal betales tilbake – med renter. Noen betaler varene med kredittkort for da blir betalingen på en måte utsatt. Renten er høy hvis dere ikke betaler beløpet innen tidsfristen.

POST-IT-Bolig 10.jpg

– For å få en god økonomi er det derfor viktig å ikke bruke mer enn dere tjener. Legg dere på hjertet at god økonomi ikke betyr at dere har mange penger å bruke, men at dere har orden på pengene og ikke bruker mer enn dere har.

– Lykke til med økonomiarbeidet. Bruk god tid på utregningene, og husk at det går an å spare litt av overskuddet! Hvis dere får spart opp en del, kan dere betale banklånet ned hurtigere. Det er noe som lønner seg.

ikon tenkover.jpg Hva synes du om rådene Hilde gir?

Illustrasjon: Bente Aabrek, Fagbokforlaget
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern