20. Hva mener du om påstandene?

Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.

Trafikklys_Alhovik_dreamstime_7742881(1).jpg

Oppgave

Skriv og send til lærer.


Påstander:

Helt uenig Litt uenig Delvis enig Helt enig
Det er lurt å leie bolig, for da kan du flytte når du vil.
Når du eier boligen selv, betaler du ”husleie” til deg selv.
Dersom du mangler penger, er det bare å ta opp et kredittlån.
Det er mye bedre å eie boligen selv enn å leie.
Jeg gidder ikke å reise rundt for å få fatt i de billigste varene.
Jeg kjøper alltid tilbudsvarer dersom jeg har bruk for dem.
Jeg vil ikke låne penger, men greie meg med det jeg har.
Jeg vil leie bolig, så slipper jeg å holde boligen vedlike.

Velg en påstand og skriv hvorfor du er enig eller uenig i den.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern