4. Innholdsforståelse – "Ulike boligmuligheter"

Plasser ordene slik at setningene får riktig mening.

tekst.jpgUlike bomuligheter

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern