8. Innholdsforståelse – "Bolig og lån"

Svar skriftlig.

tekst.jpgEie eller leie? tekst.jpgHva koster et boliglån?

Oppgave

No read access to 8ffdea5a-9019-4d9d-a3cd-9ce1161aa8da

Svar på spørsmålene og send til lærer.

1. Hva er fordelene ved å leie bolig?

2. Hva er ulempene ved å leie bolig?

3. Hva er fordelene ved å eie bolig?

4. Hva er ulempene ved å eie bolig?

5. Hva er fordelene ved kort nedbetaling av boliglån?

6. Når blir den totale lånekostnaden lavest, ved kort eller lang nedbetalingstid?
Hvorfor?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern