24. Hva kan du si?

Ord og uttrykk fra dette temaet

Ord og uttrykk som du kan bruke om bolig og økonomi:
vedlikeholde – holde i stand
depositum – sikkerhet, pant
borettslag – boligbyggelag
andel – del, part
pant – garanti
egenkapital – det du selv har av penger
verdiøkning – noe blir mer verd
investere – sette penger/kapital i noe
forfallsdato – siste betalingsfrist
betjene lån – kunne betale lån med renter og avdrag
kassakreditt – penger banken låner ut til høy rente og uten garanti
kredittkort – betalingskort der du betaler banken seinere
nettoinntekt – inntekten du har når skatten er trukket fra
budsjett – planlegging av økonomien
forpliktelse – ansvar
renter og avdrag – det du må betale til banken når du låner penger
være på boligjakt – se seg om etter bolig
kontrakt – bindende avtale
lønne seg – tjene på noe

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern