22. Livets lære

Dikt

Livets lære

Gaa_Starfotograf_dreamstime_1526895.jpg

Barn som er vant til spydigheter, lærer å bli usikre.

Barn som er vant til kritikk, lærer seg å fordømme.

Barn som er vant til mistillit, lærer å fare med fusk.

Barn som er vant til hengivenhet, lærer å bli glad i andre.

Bare som er vant til oppmuntring, lærer å vise tillit.

Barn som et vant til oppriktighet, lærer å skjelne sannhet fra løgn.

Barn som er vant til ros, lærer å påskjønne andre.

Barn som er vant til hjelpsomhet, lærer å vise omtanke.

Barn som er vant til lesning, lærer seg å tenke.

Barn som er vant til tålmodighet, lærer å vise forståelse.

Barn som er vant til lykke, vil finne kjærlighet og skjønnhet.

ikon tenkover.jpg Hva forteller dette diktet deg?

Tekst: Dorethy Law Nolte oversatt av André Bjerke
Foto: Dreamstime

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern