6. Vokabular - "Dugnad i barnehagen"

Sett inn riktig ord

Oppgave

Yasamin er klar for . Hun ønsker å når barnehagen har om hjelp fra foreldrene. Det er mange oppgaver som . Yasamin skal . Hun hvorfor ikke en vaktmester kan gjøre disse oppgavene. Norge er jo et land.Faren til Daniel er . Han forteller at ikke har så mange penger, og synes han at det er å jobbe sammen med de andre foreldrene. Da blir de jo hverandre også. I tillegg gjør de en for barna sine. Dugnaden avsluttes med kaffe og .

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern