10. Hva mener du om påstandene?

Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.

Trafikklys_Alhovik_dreamstime_7742881(1).jpg

Oppgave

Skriv og send til lærer.


Påstander:

Helt uenig Litt uenig Delvis enig Helt enig
Du skal ha betaling for all jobbing.
Foreldrene skal ikke måtte jobbe gratis for skoler og barnehager.
Man blir glad av å jobbe som frivillig.
Det er for mange dugnader i Norge.
Jeg vil heller betale enn å være med på dugnad.
Alle bør hjelpe hverandre uten betaling.
Det er godt å gjøre noe for andre.
Barn i Norge har for mange fritidsaktiviteter.

Velg en påstand og skriv hvorfor du er enig eller uenig i den.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern