4. Hva er en god barnehage?

Muntlig oppgave

Oppgave

Snakk inn og send til lærer.

  • Hva mener du er en god barnehage?
  • Hva mener du barna skal lære i barnehagen?

speak.png

Unable to create voice message because a recipient was not found. Please log in first.

Video: Kunnskapsdepartementet
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern