15. Barnekultur

Informasjonstekst og video

Spille_Subbotina_dreamstime_l_27874990.jpg

Barn deltar i vår felles kultur og skaper sin egen kultur. Barn lærer mye av andre barn, og ved å delta i ulike aktiviteter lærer de om ulike kunstneriske sjangere. De får opplevelser som de kan snakke om, og på den måten utvikle språket.

Opplevelse av kunst har verdi i seg selv. Derfor er det viktig at barn og ungdom får oppleve et mangfold av kulturtilbud, som å lese og lytte til bøker, se på bildende kunst, film, teater, synge sanger og delta i musikkaktiviteter, idrett og mye mer.

Alle barn er forskjellige, men det er viktig at alle blir behandlet med respekt. Innvandrere bærer med seg sin egen kultur og tradisjoner. Det er bare positivt at deres kultur og språk læres videre til deres barn, og at alle som bor i Norge, kan oppleve både tradisjonell norsk barnekultur og kultur fra andre land.

Alle kommuner er pålagt å ha kulturtilbud til barn og unge gjennom kulturskolen. I tillegg finnes et utall lokale lag og foreninger som gir opplæring og tilbud innen idrett, musikk, speiderbevegelse osv. i nærmiljøet.

Barnehagen er en viktig arena for barns utvikling av kulturell identitet og læring. Når barn er sammen, skaper de kultur, og de fornyer kulturen sammen med hverandre og de voksne rundt seg.

Klikk på symbolet for å se teksten til sangen "Snåle mi jente" som synges på videoen. Dette er en gammel folkesang på nynorsk.

tekst.jpg

Her er noen lenker til kjente, norske barnesanger:

Sanger av Alf Prøysen

Sanger av Thorbjørn Egner

Foto: Dreamstime
Video: Fargespill.no

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern