8. Dugnadsånden lever og ånder

Tekst fra Dagsavisen

I følge Frivillighet Norge er nordmenn verdensmestere i frivillighet. Geir Waabø bruker tre til fire timer i uka på å jobbe gratis for Røde Kors' leksehjelp.

Moete_iStock_000004737163_Chris Schmidt.jpg

Samir Hossein (18) blar i matteboka mens Geir Waabø, med en doktorgrad i faget, sitter ved siden av og venter tålmodig.

– Jeg skjønner ikke helt. Hva er eksakt sinus og kosinus, spør Hossein.

– Har du hatt om enhetssirkelen? konstruer den, sier Waabø.

Passeren blir brukt, vinkler blir konstruert, og en masse ord flagrer over hodet på Dagsavisens journalist. Noe er kjent: – Å ja, Pythagoras, ja, sier Hossein, når det går opp for ham hvordan oppgaven skal løses. Etter noen minutters veiledning har han fått til en del av dagens hjemmelekser.

Stort mangfold
Ved Røde Kors' leksehjelp Orkis Ressurssenter jobber det flere titalls frivillige i alle aldre med å tilby leksehjelp til unge mellom 15 og 23 år. Matte, engelsk, norsk, religion – alle fag er det mulig å få hjelp til, men de frivillige har sine områder de gjerne er bedre på enn andre. Ungdommene kan komme og få hjelp fra klokka 15 og fram til klokka 20 på kvelden. De skriver seg på liste og setter seg ved en pult og venter på veiledning.

– Jeg har jobbet frivillig her så lenge at jeg nesten har glemt da jeg startet for ti år siden, sier Geir Waabø. Han har bakgrunn i IT-bransjen og har, som nevnt, en doktorgrad i matte. Tre til fire timer i uka bruker han kunnskapene sine til å hjelpe elever som trenger det, med leksene.

POST-IT-barn og kultur

Å jobbe uten penger
Men hva gjør at noen ønsker å jobbe uten å få betalt? I løpet av de siste 15 årene er det gjort to befolkningsundersøkelser om frivillig innsats i Norge. Motivasjon har i liten grad vært en del av undersøkelsene, men resultatene kan imidlertid tyde på at frivillig arbeid er blitt mer uforpliktende, og motivasjonsgrunnlaget er mer knyttet til selvutvikling og selvrealisering.

– For min del så er jo dette en fin måte å holde kontakt med fagene også, sier Geir Waabø. For selv om timene som legges ned ikke resulterer i penger, får han noe ut av det, kan han fortelle.

Verdensmestere
– Det er jo ganske givende på en ganske grunnleggende måte. Det er vanskelig å sette ord på det, men når man bruker tid på å veilede en elev slik at eleven virkelig skjønner hvordan en oppgave skal løses... det er ganske spesielt, sier Geir Waabø.

At 48 prosent av befolkningen bidrar med frivillig innsats, til glede for samfunnet og seg selv, gjør Norge til verdensmestere i frivillighet, ifølge Frivillighet Norge. Aktivitetene øker i antall frivillige årsverk, og den kronemessige verdiskapningen av frivillig innsats er tilsvarende 115.000 årsverk. Den norske dugnadsånden er med andre ord ikke død. Og bra er det, for nylig kom det en forskningsrapport fra Erasmus University i Rotterdam i Nederland som viste at det er en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og individnivå.

Lykkelig som frivillig
Særlig skal dette være fordi de som jobber frivillig får utviklet sin sosiale intelligens. Forskningen sier imidlertid lite om hvorvidt det er slik at de som jobber frivillig, blir lykkeligere, eller om lykkelige mennesker generelt velger å jobbe frivillig. Geir Waabø trekker på smilebåndet når Dagsavisen spør:

– Blir du lykkelig av å drive med dette?

– Tja, det er vanskelig å si, men det er klart at man må ha et visst overskudd. Men for all del: Småbarnsforeldre som mest sannsynlig ikke har tid til å gjøre dette, er nok også lykkelige. Det er jo en del frivillig arbeid man gjør som forelder også, loppemarked med korpset og engasjement i barnas idrettslag.

Tekst: Bente Rognan Gravklev, Dagsavisen
Foto: iStock

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern