24. Hva kan du si?

Eksempelsetninger

Oppgave

Setninger som vi kan bruke i forbindelse med barnehage, skole og fritidsaktiviteter.


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern