3. Intervju med en barnehagelærer

Lyttetekst

Eva i barnehagen.jpg

Intervju med barnehagelærer Eva Jensen fra Den Internasjonale Barnehagen i Bergen.

Den Internasjonale Barnehagens mål er å synliggjøre den internasjonale profilen og tankegangen. Det jobbes med å skape fellesskap mellom barn fra forskjellige kulturer.

Den Internasjonale Barnehagen i Bergen


Ordforklaringer:
 • ufarliggjøre – gjøre mindre farlig enn det er
 • mangfold – stor variasjon
 • terreng – landskap
 • stormkjøkken – kokeapparat til bruk på tur
 • Finse – det høyeste stoppestedet langs toglinjen mellom Oslo og Bergen, 1200 meter over havet
 • markere – fremheve, gjøre synlig
 • nøytral – upartisk, som ikke tar parti
 • høytid – religiøs fest
 • forflatende – gjøre platt, forsimple
 • redusere – innskrenke, gjøre mindre
 • uformell – uhøytidelig, enkel

Oppgave

Lytt til intervjuet med Eva og svar på oppgavene.

1. Hva var ideen med Den Internasjonale Barnehagen i Bergen fra starten av?

2. Hvem går i Den Internasjonale Barnehagen?

3. Hvem arbeider i barnehagen?

4. Hva er dagligspråket i denne barnehagen?

5. Hvorfor legger denne barnehagen så stor vekt på turgåing?

6. Hvor drar denne barnehagen med de eldste barna?

7. Hva lærer barna der?

8. Hva er viktig i Den Internasjonale Barnehagen ved markeringen av høytider?

9. Hvordan lærer barna språk i Den Internasjonale Barnehagen?

10. Hvordan ser denne barnehagen på kontakten med foreldrene?

Foto: Eva Jensen
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern