14. Innholdsforståelse – "Samarbeid hjem – skole"

Hva er rett?

tekst.jpgSamarbeid hjem – skole

Oppgave

No read access to 8ffdea5a-9019-4d9d-a3cd-9ce1161aa8daLes teksten, svar på spørsmålene og send til lærer.

1. Hvor mange jobber på Sundvollen oppvekstsenter?

2. Hvem har ifølge Helleseter ansvar for oppdragelsen av elevene?

3. Hva vil han at foreldrene skal gjøre hvis de er uenige i det som skjer på skolen?

4. Hvor kan foreldrene hente informasjon om skolen?

5. Hva er de største utfordringene i møte med foreldre fra andre land?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern