13. Samarbeid hjem – skole

Intervju med en rektor

Harald Hellerseter.jpg

Vi har besøkt Sundvollen oppvekstsenter i Hole kommune. Oppvekstsenteret består av en barneskole og en barnehage og har ca. 40 ansatte. Vi treffer rektor Harald Helleseter og spør han hva skolen forventer av foreldrene.

– Samarbeid mellom hjem og skole er veldig viktig. Vi må ha en åpen og positiv dialog, og foreldrene må spille på lag med skolen. I den praktiske hverdagen forventer vi at foreldrene sørger for at barna har spist og sovet, at de har med mat og kommer på skolen til rett tid. De må være utstyrt med klær som passer for været og dagens aktiviteter, og være forberedt til skolearbeidet, dvs. ha gjort lekser hvis de har det. Foreldrene har ansvar for barna på alle alderstrinn, men det er selvfølgelig mer å passe på når barna er små.

– Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelse og opplæring av barna. Å oppdra unger er kjempevanskelig, men skolen er til for å hjelpe foreldrene. Vi har jo et felles mål – at barnet skal ha det best mulig og lære mest mulig. Vi forventer at foreldrene snakker bra om skolen og de ansatte, og bidrar til at eleven oppfører seg ordentlig og respekterer skolens reglement. Hvis foreldrene er uenige i noe eller opplever noe negativt ved skolen, må de ta kontakt med læreren eller ledelsen ved skolen på en konstruktiv måte.

– Skolen arrangerer foreldremøter og konferansetimer. Spesielt når det er konferanser som gjelder hvert enkelt barn, er det viktig at foreldrene møter opp. De må gi beskjed i god tid hvis de ikke kan komme. Ellers er det læreren som sammen med klassen og foreldrene legger opp til felles aktiviteter i løpet av året, f.eks. turer og sosiale sammenkomster. Noen foreldre blir også spurt om de vil være med i skolens råd og utvalg.

Laerer_dreamstime_Monkey Business Images_7036363.jpg

– Skolen vår har en digital læringsplattform der vi legger ut arbeidsplaner, timeplaner, arbeidsoppgaver og annen informasjon. Foreldrene har tilgang med eget brukernavn og passord. Der får de informasjon om elevens digitale arbeider og mapper, og vi forventer at foreldrene følger med på det. Vi tilbyr kurs i bruken av plattformen for de som ønsker det. De minste elevene får informasjon på papir i tillegg – de har alltid en meldingsmappe i skolesekken. Selv om vi ikke gir karakterer i barneskolen i Norge, har vi både muntlig og skriftlig evaluering av det elevene presterer. Det er klart formulerte mål som barna jobber mot, og som de får tilbakemeldinger på.

– Jeg opplever at de største utfordringene i møte med foreldre med innvandrerbakgrunn er språk og kommunikasjon. Foreldrene si fra hvis de ikke forstår det som blir sagt, eller den informasjonen som blir gitt. Det er ikke å tape ansikt. Det er viktig at vi får en felles forståelse og samarbeider for at barna skal ha det best mulig på skolen.

Samarbeid hjem-skole

Foto: Erling Kleiveland, FBF og Dreamstime
Video: FUG
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern