Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

4. Vokabular – "Hva skal jeg ha på meg?"

Sammensatte ord

fakta.jpg Sammensatte ord

Rettskriving

Når du setter sammen to eller flere ord til et nytt ord, må du skrive dem sammen.
Eks.:
spise + bord = spisebord
frityr + stekt = frityrstekt

På norsk kan vi også lage nye ord ved å sette sammen eksisterende sammensatte ord.
syke + hus + avdeling = sykehusavdeling

På engelsk er det vanlig å skrive ordene hver for seg, men på norsk skriver vi ordene i ett der det er mulig.

tekst.jpgHva skal jeg ha på meg?

Oppgave

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern