Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

14. Innholdsforståelse – "Robert i medarbeidersamtale"

Svar på spørsmålene og send til lærer.

tekst.jpgRobert på medarbeidersamtale

Oppgave

No read access to 8ffdea5a-9019-4d9d-a3cd-9ce1161aa8da

1. Hvordan trives Robert på jobben?

2. Hva er Robert misfornøyd med i det fysiske miljøet?

3. Hva vil ledelsen gjøre med Roberts problem?

4. Hvilken ny arbeidsoppgave får Robert?

5. Hva synes Robert om ledelsen på jobben?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern