Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

11. Spørsmål i medarbeidersamtalen

Forbered deg til medarbeidersamtalen

Tenk gjennom og forbered deg til en medarbeidersamtale:

POST-IT- kap 5.10.jpg

Trivsel

 • Hvordan trives du i jobben?
 • Er det noe du ikke trives med?
 • Hvordan er det sosiale miljøet på jobben?
 • Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?

Arbeidsoppgaver

 • Har du klare arbeidsoppgaver?
 • Hvilke arbeidsoppgaver mestrer du bra?
 • Hvilke arbeidsoppgaver vil du forandre?
 • Hvilke nye arbeidsoppgaver vil du ha?
 • Hvilke resultater oppnår du i arbeidet ditt?
 • Får du brukt evnene dine godt nok?
 • Trenger du kurs eller videre opplæring for å gjøre jobben bedre?

Forhold til leder

 • Hvordan er kontakten med ledelsen?
 • Er det god informasjon mellom ledelsen og de ansatte?
 • Har du klare mål for arbeidet ditt?
 • Hva kan ledelsen gjøre for å skape en enda bedre arbeidsplass?

Forhold til de andre ansatte

 • Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ansatte?
 • Hvordan løser dere konflikter og uenigheter?
 • Har du forslag til andre måter å fordele arbeidsoppgaver på?
Video: Håkon Fanebust, FBF
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern