Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

9. Medarbeidersamtale

Hva er en medarbeidersamtale?

5-medarbeidersamtale.jpg

En medarbeidersamtale er en personlig samtale mellom leder og medarbeider. Noen steder kaller de det utviklingssamtale. Samtalen er planlagt og forberedt. En slik samtale bør gjennomføres minst én gang i året.

Målet for medarbeidersamtalen er å skape bedre samarbeid på arbeidsplassen og å bli bedre kjent med hverandre. Det er viktig at både leder og ansatt forbereder seg til samtalen. Begge parter skal si sin mening om arbeidssituasjonen, og de skal bli enige om arbeidsoppgaver framover. Dere skal snakke om hva som er bra, og hva som kan bli bedre. Vanligvis er ikke lønn et tema i medarbeidersamtalen. Lønn fastsettes ved tariffavtaler eller i egne avtaler på jobben.

Hvis det er konflikter på arbeidsplassen, er det slike ting dere kan ta opp i medarbeidersamtalen. Det skal være en samtale, ikke et intervju, så begge må delta med sine meninger. Lederen kan fortelle hvordan han eller hun opplever din arbeidsinnsats, og du kan gi tilbakemeldinger om hvordan du har det på jobben, og hva du eventuelt ønsker å forandre. På mange arbeidsplasser bruker de et skjema som hjelper dem i forberedelsen, og som blir fylt ut og undertegnet i løpet av samtalen. Da bli det lettere å bli enige om tiltak og oppfølging – hva dere skal gjøre, og når dere skal gjøre det.


Foto: Dreamstime
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern