Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

15. Skjema til medarbeidersamtale

Eksempel på et skjema til bruk i medarbeidersamtale

Oppgave

Du er innkalt til medarbeidersamtale med din nærmeste leder, og du vil gjerne forberede deg. Du har fått et skjema med punkter som skal gjennomgås i samtalen. Etter samtalen skal dere sette opp en plan for hva dere skal gjøre framover, hvilke mål dere skal jobbe mot, og hvem som skal gjøre hva.

No read access to 8ffdea5a-9019-4d9d-a3cd-9ce1161aa8daFyll ut skjemaet og send til nettlærer.

Medarbeidersamtale

Samtalen er gjennomført mellom:

Dato for samtalen:

Arbeidsmiljøet:  Hvordan trives du? Hvordan er det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet på jobben? Hvordan er samarbeidet med de andre ansatte? Har du noen forslag til forbedring av arbeidsmiljøet?
Arbeidsoppgaver Hvilke arbeidsoppgaver er du fornøyd med? Hvilke resultater har du oppnådd? Hvilke arbeidsoppgaver ønsker du å forandre? Hvilke mål har du framover?
Ledelse:  Hvordan fungerer forholdet mellom leder og ansatte? Hva kan forbedres, og hva fungerer godt?
Kompetanse, faglig og personlig utvikling:  Hva er ditt behov for opplæring og faglig utvikling?
Annet:  Er det andre ting du vil ta opp i samtalen?
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern