8. Trivsel på arbeidsplassen

Muntlig oppgave

Prate_Lev Dolgatshjov_ScanStockPhoto_image_2972103.jpg

Når vi er nye på en arbeidsplass, tar det tid å bli kjent med kollegaene våre. Vi kjenner dem ikke, men likevel er det viktig at vi viser interesse for dem. I lunsjpausen er det anledning til å snakke sammen. Men hva skal vi snakke om? Det er bra å snakke om noe upersonlig som flere er opptatt av, f.eks. været, nyheter eller TV-programmer.

Hvis det arrangeres sosiale sammenkomster som personalfest, turer eller fredagspils, er det en fin anledning til å bli bedre kjent med dem du jobber sammen med.

Oppgave

Snakk inn og send til lærer.

  • Hva kan man gjøre for å bli kjent med folk på arbeidsplassen?
  • Hva tror du det er vanlig å snakke om i pauser på arbeidsplassen?
  • Hva gjør du for å bli kjent med kollegaer?

speak.png

Unable to create voice message because a recipient was not found. Please log in first.

Foto: ScanStockPhoto

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern