21. Hva kan du si?

Småsnakk i sosiale sammenhenger

Hoere se si_Drx_dreamstime_l_7310323.jpg

Det er viktig å kunne småsnakke (small talk) med kollegaer både på jobb og i private sammenhenger. Slikt småsnakk kan bidra til at dagen blir mer sosial. Snakk om temaer som er generelle, eller det du hører og ser rundt deg. Vis interesse for det de andre sier, og vær en god lytter. Unngå å snakke om politikk og religion.

Oppgave

Setninger som du kan bruke når du vil prate med kollegaer på jobb eller fest.

Foto: Dreamstime
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern