17. Kampen mot sykefravær og mistrivsel

Video og informasjonstekst

Rundt halvparten av norske bedrifter er med i avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. IA-arbeidet foregår på den enkelte arbeidsplass. I en IA-bedrift skal arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeide om å utvikle gode rutiner, et godt arbeidsmiljø, trivsel og egenutvikling for den enkelte arbeidstaker. En bedrift som legger forholdene til rette for den enkelte arbeidstaker, er med på å redusere sykefraværet. Den skal også få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb og legge til rette for å gi arbeid til personer med nedsatt funksjonsevne. Gode resultater krever systematisk og langsiktig arbeid. Det er derfor viktig

  • å ha fokus på trivsel og det som motiverer ansatte til å komme på jobb
  • å begrense psykiske og fysiske belastninger på arbeidsplassen
  • å forebygge fravær ved å tilrettelegge for den enkelte ansatte
  • å holde god kontakt med de sykemeldte for å få dem raskt tilbake i jobb
  • å prøve å ha ansatte i jobb selv om de ikke kan yte 100 prosent
  • å stimulere til at eldre arbeidstakere blir så lenge som mulig i arbeid
  • å legge til rette for ansettelse av personer som står utenfor arbeidslivet

Bedrifter som er med i IA-avtalen, får penger fra staten for å hjelpe arbeidstakere som trenger det. De får også tilbud om bedriftshelsetjeneste og utvidete rettigheter for egenmelding for de ansatte.

Nav sørger for at hver virksomhet får en egen kontaktperson ved Nav Arbeidslivssenter. Kontaktpersonen skal holde god kontakt med ledere, tillitsvalgte og verneombud og hjelpe virksomheten med å forebygge sykdomsfravær og overgang til trygdeytelser.

Personalet i IA-virksomheter får tilgang til en rekke gratis kurs fra Nav Arbeidslivssenter.

Sykefravær, IA og HMS

Inkluderende.no

Video: Idébanken.org/YouTube

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern