3. Robert er hjemme med sykt barn

Permisjon ved barns sykdom

Robert og Sofia.jpg

Sofia hadde fått omgangssyke, men allerede samme kveld var hun mye bedre. Det viste seg at flere barn i klassen hennes hadde hatt sykdommen, og hun hadde nok blitt smittet på skolen. De kontaktet lege og fikk beskjed om at sykdommen skyldtes et virus.

Robert ble også smittet, men han klarte seg bra, og allerede neste dag var både Sofia og Robert tilbake på skole og jobb. De som holdt seg friske, var Jonas og Yasamin.

Robert hadde kontakt med et par kollegaer i løpet av dagen. Han satt ved datamaskinen hjemme og hadde videokonferanse om det nye dataprogrammet. Det så interessant ut, og han gledet seg allerede til å ta det i bruk.Regler for permisjon ved barns sykdom
  • Foreldre har rett til permisjon når barnet er sykt og når barnet må følges til lege. Denne retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten er inntil 10 permisjonsdager hvert kalenderår for hver av foreldrene.
  • Hvis familien har flere enn to barn under 12 år, er regelen inntil 15 dager fri for hver av foreldrene.
  • Arbeidstakere som er alene om omsorgen for ett eller to barn, har rett til 20 permisjonsdager når barna er syke.
  • Arbeidstakere som er alene om omsorgen for mer enn to barn, har rett til 30 permisjonsdager når barna er syke.
  • Arbeidsgiver må få beskjed om fraværet den første dagen barnet er sykt.
  • Hvis du er hjemme med sykt barn mer enn tre dager etter hverandre, må lege dokumentere at barnet er sykt.
  • Det er egne regler for rett til permisjon for alvorlig syke barn, og når et barn er innlagt i sykehus.

Familieprat.no

Foto: Ingfrid Andersen, FBF
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern