16. Idiomatiske uttrykk

Kulturbestemte uttrykk

Oppgave

Under finner du noen eksempler på idiomatiske uttrykk. Lær deg betydningen av dem.

1. Kommunen hadde dårlig økonomi og strevde med å få endene til å møtes.
å få endene til å møtes

2. Nyheten kom som lyn fra klar himmel.
å komme som lyn fra klar himmel

3. Anders tok bladet fra munnen og kritiserte sjefen.
å ta bladet fra munnen

4. Frank tok endelig et oppgjør med uvennen sin.
å ta et oppgjør med noen

5. Venninna foreslo at Karianne skulle sove på saken til neste dag.
å sove på noe 

6. Nå følte Jan seg virkelig på tynn is i diskusjonen.
å føle seg på tynn is

7. Økonomen uttalte at han så mørkt på de økonomiske utsiktene for landet.
å se mørkt på noe

8. Nå følte Roger at han endelig fikk lønn for alt strevet han hadde hatt.
å få lønn for strevet

9. Mats kom på kant med naboen sin.
å komme på kant med noen

ikon tenkover.jpg
Hvilke av disse idiomatiske uttrykkene kan du tenke deg å bruke i en samtale? Hvorfor?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern