Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

16. Idiomatiske uttrykk

Kulturbestemte uttrykk

Oppgave

Under finner du noen eksempler på idiomatiske uttrykk. Lær deg betydningen av dem.

1. Kommunen hadde dårlig økonomi og strevde med å få endene til å møtes.
å få endene til å møtes

2. Nyheten kom som lyn fra klar himmel.
å komme som lyn fra klar himmel

3. Anders tok bladet fra munnen og kritiserte sjefen.
å ta bladet fra munnen

4. Frank tok endelig et oppgjør med uvennen sin.
å ta et oppgjør med noen

5. Venninna foreslo at Karianne skulle sove på saken til neste dag.
å sove på noe 

6. Nå følte Jan seg virkelig på tynn is i diskusjonen.
å føle seg på tynn is

7. Økonomen uttalte at han så mørkt på de økonomiske utsiktene for landet.
å se mørkt på noe

8. Nå følte Roger at han endelig fikk lønn for alt strevet han hadde hatt.
å få lønn for strevet

9. Mats kom på kant med naboen sin.
å komme på kant med noen

ikon tenkover.jpg
Hvilke av disse idiomatiske uttrykkene kan du tenke deg å bruke i en samtale? Hvorfor?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern