13. Mer utdanning eller ...?

Yasamin får råd av EvaRobert kontaktet Eva som har utdanningspermisjon fra jobben sin. Han spurte om hun kunne ta et møte med Yasamin og fortelle om studiene og hvordan familien klarte seg økonomisk i permisjonstiden. Eva var positiv til dette.

Kafe_craftvision_iStock_000011076748Medium[1].jpg

Yasamin: Hei, er det du som er Eva? Tusen takk for at du tok deg tid til å møte meg. Har du lyst på en kopp kaffe?

Eva: Bare hyggelig. Ja, jeg tar gjerne en kopp kaffe, hvis du også skal ha noe å drikke.

Yasamin: Robert har fortalt meg at du har begynt å studere igjen. Det er noe jeg også har lyst til. Så derfor ville jeg høre hvordan du trives med studiene. Har faktisk en drøm om selv å ta et studium i voksen alder.

Eva: Ja, det var litt rart i begynnelsen, men nå gleder jeg meg hver dag til å jobbe med fagene. Jeg er snart halvveis med ingeniørstudiet på høyskolen.

Yasamin: Så bra, men var det vanskelig å få permisjon fra jobben?

Eva: Nei, det gikk så fint. Sjefen min sa at de trengte ingeniører i firmaet, og at det var greit for dem at jeg søkte permisjon. Han har lovet meg ny stilling når jeg har avsluttet studiene.

Lese_Andres Rodriguez_ScanStockPhoto_image_529431.jpg

Yasamin: Men, kan jeg spørre deg om hvordan det går økonomisk når familien bare har én inntekt?

Eva: Vi snur på hver krone og kjøper ofte brukt, men det går greit. Undervisningen er jo gratis, og jeg søker Lånekassen om lån og stipend hvert halvår. Det hjelper oss mye.

Yasamin: Jobber du noe nå?

Eva: Nei, det orker jeg ikke. Det er så deilig å bare konsentrere seg om studiene. Det er jo som å ha full jobb det, med forelesninger, kollokviegrupper og oppgaver som skal leveres inn. Men Yasamin, har du også planer om å ta studiepermisjon for å videreutdanne deg?

Yasamin: Ja, vet du hva, nå fikk jeg enda mer lyst til å studere. Jeg skal diskutere litt mer med Robert før jeg bestemmer meg. Hvis han sier ja, så søker jeg på et høyskolestudium i økonomifag. Det er virkelig noe som interesserer meg. Sjefen sier at det er behov for ansatte med høy kompetanse innen økonomi og regnskap.

Eva: Håper Robert sier ja. Studier er virkelig noe jeg anbefaler. Det er helt fantastisk å kunne studere i voksen alder.  Men Yasamin, jeg må dessverre løpe nå, jeg skal treffe to studievenninner om ti minutter. Jeg vil gjerne møte deg igjen om ikke så lenge. Tusen takk for kaffe og hyggelig prat. Ha det!

Utdanningspermisjon

  • Utdanningspermisjon er permisjon som normalt gis uten lønn fra arbeidsgiver, eller med støtte fra fra Folketrygden.
  • Det kan gis utdanningspermisjon til arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år.
  • Et annet krav er at man må ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver i minst to år.
  • Utdanningen utover grunnskole eller videregående opplæring må være yrkesrelatert.
  • Retten gjelder utdanning i inntil tre år med hel- eller delvis utdanningspermisjon.
  • Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og/eller lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

Altinn: Utdanningspermisjon

Foto: ScanStockPhoto

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern