7. Innholdsforståelse – permisjoner

Spørsmål og svar

tekst.jpgPermisjon ved barns sykdom tekst.jpgPermisjon ved svangerskap og fødsel tekst.jpgVelferdspermisjoner

Oppgave

Les tekstene "Permisjon ved barns sykdom", "Permisjon ved svangerskap og fødsel" og "Velferdspermisjoner" og velg rett svar.

1. Hvor mange dager har en aleneforsørger med to barn rett til fri fra jobb ved barns sykdom?

2. Hva er barnets aldersgrense for rett til fri ved barns sykdom?

3. Hvor lang tid må en forelder ha vært i lønnet arbeid for å kunne få utbetalt foreldrepenger?

4. Hva skjer dersom far ikke benytter seg av fedrekvoten?

5. Hvor stor dekningsgrad av foreldrepenger får foreldre som tar 59 ukers foreldrepermisjon?

6. Hvor mange dager har personer som ikke er medlem av Den norske kirke, rett til permisjon for å feire andre høytider enn de som følger norsk kalender?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern